Tekhnopark metro station, 23 building 16 Avtozavodskaya street

tel. +7 (495) 357-10-70
fax +7 (495) 357-10-77